Egységes ápolási eszközpark kialakítása

Projekt tartalmának bemutatása: 

Az ápolás a páciens ellátása, segítése szükségleteinek kielégítésében, valamint gyógyulásának elősegítése. Az ápolás színvonalának emelése a tárgyi eszközök fejlesztése vonatkozásában a teljes egészségügyi ellátás színvonalának emelését jelenti. A nem megfelelő minőségű ápolás – az ápolási szükséglet idejének meghosszabbodása okán - nemcsak a működési hatékonyságot csökkenti, hanem a kapcsolódó megnövekedett betegbiztonsági kockázatok miatt veszélyt jelent a betegekre nézve is. Az egészségügyi intézményekben nemcsak a humán erőforrás lefedettség inhomogén, hanem az ápolási eszköz ellátottság is. A rendelkezésre álló ápolási eszközök nemcsak számban elégtelenek, hanem elöregedettek, korszerűtlenek, nehezen üzemeltethetők. A mostanra kialakult helyzetre megoldást jelenthet a szükséges eszközök megfelelő módszertannal történő meghatározása és pótlása.

 

A projekt célja:

• Az egészségügyi ellátás során végzett ápolási tevékenység hatékonyságának növelése, a szükséges ápolási idő lerövidítése, az ápolási tevékenység színvonalának, valamint az ahhoz való hozzáférésnek a javítása, ezáltal a betegek életminőségének maximalizálása.

• Az országban működő aktív, rehabilitációs és ápolási osztályokon az azonos esélyegyenlőséget biztosító ápolási tevékenység módszertani, infrastrukturális támogatása.

• Az egyes orvosi szakterületek és ellátási formák szerinti ápolási tevékenység specifikus eszközökkel történő támogatása, az ápolás eszközellátottságának javítása.

• Az ápolással összefüggő munkabiztonsági kockázatok (ezen belül a fizikai, kémiai, biológiai és pszichés kockázatok) csökkentése, ennek eredményeként az ápolói dolgozói elégedettség növekedése, az ápolók elvándorlásának visszaszorítása.

• Az ápolási eszközök egymáshoz és az épületekhez történő kompatibilitásának növelése.

• Az Egységes Tulajdoni Nyilvántartási rendszerbe integrálódó valós-idejű eszközgazdálkodási modul által az országos ápolási eszközkészlet nyilvántartása.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003

 

Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Együttműködési partner: Mátrai Gyógyintézet

Projekt címe: Egységes ápolási eszközpark kialakítása

Szerződött támogatás összege: 8 000 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Sajtóközlemény 2018.06.15.

Sajtóközlemény 2019.03.07.

 

 

Széchenyi 2020 logó

 

 

Kapcsolat