Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert pályázatok - HUSK

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert pályázatok

HU-SK 09/01/1.4.1/0002 - Képalkotó diagnosztikai ellátás fejlesztése

Megvalósítási időszak: 2011. január 1. - 2012. február 29.
Projekt elnyert összege: 470.553.- EUR
MÁGY része: 301.147.- EUR
Rozsnyó része: 169.326.- EUR
Subsidy contract aláírása: 2011. április 8.
Társfinanszírozási szerződés aláírása: 2011. június 15.

A projekt módosítása után a pályázati összeg felosztása következők szerint módosult:

MÁGY része: 301 147 EUR

Nemocnica s poliklinikou Dunajska Strada része: 169 406 EUR

A projekt lezárása 2013. június 30.-án sikeresen megtörtént.

 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Strada-val közösen sikeres pályázatot készített el „Képalkotó diagnosztikai ellátások” címmel.

A résztvevő egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztést folytatnak a pályázati összegből a jobb képalkotó diagnosztikai és speciális ellátás érdekében. A pályázat tömör célja a röntgen képalkotó berendezések digitalizálása és működtetése a mostani eszközpark igényhez igazítva. A fejlesztés során figyelembe veszik a határtérség mindkét oldalán felmerülő igényeket, valamint biztosítani kívánják az egyenlő hozzáférés lehetőségét a lakosok számára.

A projekt megvalósulásának helye Magyarországon az Észak-magyarországi Régió, Szlovákiában pedig a Kassai körzet. A javuló diagnosztikai ellátás a térség lakosainak jobb hozzáférhetőségét eredményezi a határ mindkét oldalán. A partnerek a végrehajtás során különös figyelemmel lesznek arra, hogy a határ két oldalán élő lakosok a képalkotó diagnosztikai ellátás területén hasonló minőségű és a szakmai megalapozottságú szolgáltatáshoz juthassanak, így biztosítva az ellátáshoz való hozzáférésükben az esélyegyenlőséget.

A szellemi-szaktudásbeli erőforrások közös fejlesztése a partnerek közös pályázatának elkészítéséhez közvetlenül vezető ok. A projekt során leletezési és működésbeli gyakorlat összehangolása érdekében közös szellemi tevékenység keretében konzultációkat szerveznek a partnerek.
Közös együttműködési megállapodás aláírása történt annak érdekében, hogy az elkezdett közös gondolkodás, közös fejlesztések a továbbiakban is megmaradjanak, a kapcsolat ne bomoljon fel.

 

 

HU-SK 09/01/1.4.1/0013 - Lakossági állapotfelméréshez vizsgálati jármű üzembeállítása

Megvalósítási időszak: 2011. január 1. - 2012. február 29.
Projekt elnyert összege: 470.211.- EUR
MÁGY része: 446.682.- EUR
Rozsnyó része: 23.529.- EUR
Subsidy contract aláírása: 2011. április 8.
Társfinanszírozási szerződés aláírása: 2011. június 15.

A projekt módosítása után a pályázati összeg felosztása következők szerint módosult:

MÁGY része:446 682 EUR

Nemocnica s poliklinikou Dunajska Strada része: 23 529 EUR

A projekt lezárása 2013. augusztus 30.-án sikeresen megtörtént.

 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda-val közösen sikeres pályázatot készített el „Lakossági állapotfelméréshez vizsgálati jármű üzembeállítása” címmel.
A fő cél lakossági szűrővizsgálatok végzéséhez szűrőbusz megvásárlása, eszközökkel való felszerelése és az ezzel kapcsolatos feladatellátás. Beszerzésre kerül a járművön kívül ÉKG, vizsgáló asztal, vizsgáló lámpa, érdoppler, testpletizmográf, mobil UH készülék, pulzoximéter, spirográf, légzésfunkciós eszközök, digitális testsúly és magasságmérő, laptop, laboratóriumi eszközök, kiegészítők, reagensek.
A partnerek a mobil állapotfelmérő használatától azt várják, hogy a lakosok egészségi állapotát a jelenlegi szintnél jobban megismerjék. Szolgáltatásukkal el kívánnak jutni a rendszerben nem jelenlevőkhöz is
A projekt megvalósulásának helye Magyarországon az Észak-magyarországi Régió, Szlovákiában pedig a Kassai körzet.

Az országok területi és demográfia eltérésének figyelembevételével a partnerek hatékony vizsgálati menetrendet dolgoznak ki, és meghatározzák vizsgálati és ismételt vizsgálati periodusokat.
A partnerek a végrehajtás során különös figyelemmel lesznek arra, hogy a határ eltérő oldalán élő lakosok a fejleszteni kívánt tevékenységek tekintetében hasonló minőségű szolgáltatáshoz juthassanak, biztosítva így az ellátáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőségüket. 
Jelen projekt keretében megvalósított fejlesztéseket, beszerzett eszközöket és a járművet a partnerek a fenntartási időszakban is, és azon túl is fenn kívánják tartani. A prevenciós vizsgálatok elvégzését a területen az intézmények a fenntartási időszakban a területen levő települések vezetésével közösen kívánják működtetni, ami azt jelenti, hogy az adott falu, vagy város hozzájárul helyiséggel, szervezési feladatok ellátásával és a szakemberek napi bérének biztosításával járul hozzá a helyben elvégzett lakossági állapotfelméréshez.

 

HU-SK 09/01/1.4.1/0014 - Mobil vizsgálati eszközök beszerzése szervezett lakossági állapotfelméréshez

Megvalósítási időszak: 2011. május 1. - 2012. június 30.
Terebesi kórház közreműködésével.
Projekt elnyert összege: 469.315.- EUR
MÁGY része: 378.248.- EUR
Rozsnyó része: 91.065.- EUR
Subsidy contract aláírása: 2011. június 8. után

A projekt módosítása után a pályázati összeg felosztása következők szerint módosult:

MÁGY része:378 248 EUR

Nemocnica s poliklinikou Dunajska Strada része: 91 065 EUR

A projekt lezárása 2013. augusztus 30.-án sikeresen megtörtént.

 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda-val közösen sikeres pályázatot készített el „Mobil vizsgálati eszközök beszerzése szervezett lakossági állapotfelméréshez” címmel.
Az elnyert pályázat szorosan összefügg a HU-SK 09/01/1.4.1/0013 - Lakossági állapotfelméréshez vizsgálati jármű üzembeállítása című projektel, az abban beszerzésre kerülő szűrőjármű mobil eszközeinek beszerzése a cél, amelyek a következők:
• Defibrillátor
• Tároló,-és szállító edények
• Mobil kamerával ellátott fiberbronchoscope
• Laryngoskop egyenes lapoc (fényforrás)
• Videolaringoscope, merev
• Digitális tüdőszűrő
• Sürgősségi táska
• Kórtermi ágyak + éjjeli szekrények
• Laptop

 

 

 

 

Kapcsolat