TÁMOP 6.2.4.A-11 - A foglalkoztatás támogatása a Mátrai Gyógyintézetben

 

 Európai Unió Európa Szociális Alap logó

 

A projekt indulásakor 2012. december 1-én az összköltségek 179 196 500 Forinttal indítottuk. A projekt megvalósításának elsődleges időpontja 2014. december 31., ami közben 2015. október 31-re módosult.

 

A Mátrai Gyógyintézet Magyarország egyetlen magaslati (szubalpin) klímával rendelkező éghajlatú gyógyintézete, amely az elmúlt évtizedekben gyógyászati szakterületen országos és regionális ellátást nyújtott. A helyi gyógytényezők speciális hatásai mellett a betegek gyógyítását és rehabilitációját az orvosi tudás, szakismeret és ezek megszerzését biztosító szakemberek alkalmazása és folyamatos képzése segítik. Ezért elengedhetetlen, a humánerőforrás fejlesztés, szakterületi bővítések és tudásszerzés megvalósítása.

 

Az egészségügyi szakmai program keretében a Mátrai Gyógyintézet tevékenysége folyamatosan bővül és szélesedik a profilja. Jelenleg 385 ágyon folyik gyógyító tevékenység. Ahhoz, hogy a szakmai elvárásoknak maradéktalanul eleget tegyünk, szükséges a humánerőforrás folyamatos bővítése és továbbképzése.

 

A projekt céljai között szerepelt, hogy az intézményen belül rendelkezésre álljon az a speciális szaktudás továbbá fejlesszük azokat a kompetenciákat, melyre építve segíthetjük az intézmény rövid-, illetve hosszú távú fejlesztési terveit és céljait.

 

A pályázat kiírásakor figyelembe vettük, hogy a felvenni kívánt dolgozók hiányszakmákba tartozzanak, valamint a minimum rendeletben meghatározott létszám elérését szolgálják.

 

A támogatói okiratban elsődlegesen létszámbővítés 7 fő bevonásával történt volna - 1 fő aneszteziológus szakorvos, 1 fő radiológus szakorvos, 1 fő onkológus szakorvos, 3 fő tüdőgyógyász szakorvos valamint 1 fő intenzív szakápoló alkalmazásával.

Új munkakörben történő alkalmazás a tervek szerint: 5 fő bevonásával - 1 fő kardiológiai rehabilitációs szakorvos, 1 fő mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, 1 fő diabeteológiai szakápoló, 1fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, 1 fő laboratóriumi vezető asszisztenskutató alkalmazásával.

A pályázati kiírásnak megfelelően mobil team keretében Bunout- team kezdte meg működését klinikai szakpszichológus vezetésével.

 

A pályázat során 9 változás bejelentéssel és 3 szerződésmódosítással sikeresen zártuk le a pályázatot.

 

A változás bejelentések és szerződésmódosítások után a végső indikátorszámaink az alábbiak szerint alakult:

Létszámbővítés: 9 fő - 1 fő aneszteziológus szakorvos, 1 fő radiológus szakorvos, 1 fő onkológus szakorvos, 1 fő tüdőgyógyász szakorvos valamint 1 fő intenzív szakápoló 3 fő ápoló, 1 fő gyógytornász.

Új munkakörben történő alkalmazás: 6 fő - 1 fő kardiológiai rehabilitációs szakorvos, 1 fő tüdőgyógyász szakorvos, 1 fő diabetológiai szakápoló, 1fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, 1 fő laboratóriumi vezető asszisztens/ kutató. 1fő klinikai biokémikus

 

A pályázat eredményeképpen bővült az intézmény humánerőforrása, a munkatársaink szaktudásukkal segítik az intézményünk fejlődését, a Mátrai Gyógyintézet által nyújtott egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelését.

Másodlagosan a humánerőforrás bővítéseként csökkent a már alkalmazásban lévő munkatárak leterheltsége, ezáltal tovább növekedett az orvosok és a szakdolgozók betegekre fordított ideje. Nem utolsósorban meg kell említenünk, hogy a pályázat segítette és könnyebbé tette a dolgozók képzésre történő tervezését hisz a megnövekedett állomány jobb munkaszervezési lehetőségeket biztosított.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Mátrai Gyógyintézet

3233. Mátraháza, Külterület

Telefon: 37/574-505

Fax: 37/374-091

E-mail: igazgatas @ magy.eu

Web: www.magy.eu

Kapcsolat