Infrastrukturális fejlesztések a betegellátás érdekében a Mátrai Gyógyintézetben

A Mátrai Gyógyintézet „Infrastrukturális fejlesztések a betegellátás érdekében a Mátrai Gyógyintézetben” című projektjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU fejlesztések végrehajtásáért felelős államtitkárság TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály 381,19 millió Ft, összegű uniós támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A projekt keretében támogatás volt igényelhető a Kórház által 2015. december 31-ig megvalósult, infrastruktúra fejlesztési beruházások utólagos finanszírozására.

Az intézményi fejlesztések célja - illeszkedve a TIOP 2 prioritáshoz - az intézménynél az ellátó egységek modernizációjával, az erőforrások koncentrálásával magasabb szakmai színvonalú ugyanakkor költséghatékony korszerű ellátás és szolgáltatásnyújtás feltételeinek megteremtése, ami növeli az ellátott lakosság biztonságérzetét, elégedettségét.

A magasabb színvonalú ellátás célja egyrészt az egészségmegőrzés, a betegségek korai felismerése valamint a gyógyítás mielőbbi megkezdése, másrészt a munkavégző képesség gyors és tartós helyreállítása.

Ezen célt szolgálják a projektkeretében megvalósított tevékenységeink, eszköz beszerzések és infrastruktúrafejlesztések, melyek 2007. és 2015. között megvalósultak és igazodnak az TIOP 2.2 célrendszeréhez.

 

Projektünk eredménye a jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javításával a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, s ezáltal a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

 

A fejlesztés eredményeképp korszerű, biztonságos betegellátási tevékenység valósulhat meg a Mátrai Gyógyintézetben és vonzáskörzetében a megye egész lakossága számára. Emelkedik az ellátás és a szolgáltatások minősége, mely kedvezően befolyásolja az intézmény megítélését is.

 

 

 

Kapcsolat:

Kedvezményezett: 

Mátrai Gyógyintézet
3223 Mátraháza, Külterület 1.
Telefon: +36 37 574500
Fax: +36 37 374 091
E-mail: igazgatas@magy.eu 
Webwww.matraigyogyintezet.hu

Közreműködő Szervezet:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti
Feladatokat Ellátó Egészségügyi, 
Szociális és Felzárkózási Főosztály

Tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat végzi:

Mátrai Gyógyintézet
3223 Mátraháza, Külterület 1.
Telefon: +36 37 574500
Fax: +36 37 374 091
E-mail: igazgatas@magy.eu 
Webwww.matraigyogyintezet.hu

Sajtóközlemény:

A pályázattal kapcsolatos sajtóközlemények itt elérhetőek:
Projektnyitó sajtóközleménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat