Rólunk

A Mátrai Gyógyintézet története

 

A Mátrai Gyógyintézet mátraházai egységének építési munkálatai az 1924-ben megalakult Tuberculosis Elleni Küzdelem Országos Bizottságának kezdeményezésére 1927 nyarán kezdődtek meg. Az építkezés befejezését követően 1932 június 15-én nyílhatott meg Közép-Kelet Európa legmodernebb és Magyarország legnagyobb közegészségügyi intézménye, a Mátrai Magyar (Királyi) Gyógyintézet mely a korabeli férőhely kapacitásokhoz mérten kiugróan magas, 300 ágyas befogadó képességgel várta a TBC-ben és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedőket.

A Gyógyintézet mai, kékestetői egysége, mely a maga korában méltán viselhette "az ország első klimatikus gyógyszállója” megnevezést, 1932-ben került átadásra. A gyógyszálló elnevezés nem véletlen. Tulajdonosa, Csonka László ugyanis az Intézményben alkalmazott terápiát teljes egészében a klimatikus viszonyokra építette. A háború pusztítása azonban intézetünket is elérte. A harcok során egy évig német hadikórházként működött, s ez idő alatt berendezéseinek zöme megsemmisült. A szomorú múlt emlékét azóta is hűen őrzi az intézet mátraházi egységének területén található katonatemető.

Az 1940-es évek gazdasági nehézségeinek és csapásainak ellenére Csonka László újult erővel arra törekedett, hogy Kékest, ha nem is teljes egészében, de rendbe hozza és újraindítsa. Utolsó tartalékait is a szálloda helyreállítására fordította, mikor 1949-ben a szállodát államosították. Az államosítás után 1950-ben az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tarozott, s mint Magyarország magaslati gyógyintézete működött 270 ággyal. Majd a szükségszerűen megvalósított kórházegyesítés eredményeként, a mátrai szanatóriumok öszevonásával kialakított „kórházegység” alapjaként 1980-tól Mátrai Állami Gyógyintézet (2005. december 14-től Mátrai Gyógyintézet) néven szolgálta és szolgálja napjainkban is a betegek gyógyulását.

Jelenleg 385 ágyon folyik gyógyító tevékenység az intézet két egységében. Aktív ágyaink Heves megye tüdőgyógyászati betegeinek ellátását szolgálják, a rehabilitációs és krónikus ágyainkra országos beutalási lehetőséggel rendelkezünk, speciális klimatikus adottságainknál fogva. Ez utóbbira alapozva olyan gyógyító-, rehabilitációs- és gyógyturisztikai központ kialakítását tűztük ki célul, amely biztosítja a magasabb színvonalú gyógyító, egészségmegőrző és rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokat.

 

A Mátrai Gyógyintézet Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ

 

A Mátrai Gyógyintézet Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapító okirat

Alapító okirat (módosító)

 

Szervezeti felépítés - organogram

Az intézmény szervezeti felépítéséről a csatolt dokumetum segítségével tájékozódhat

 

Felügyeleti szerv

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)


Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.


Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B 32.


Központi telefonszáma: +36-1-356-1522


Telefaxszáma: +36-1-375-7253


Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu


Honlap: www.okfo.gov.hu

 

Törvényességi felügyeleti szerve

Állami Számvevőszék


Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Postai címe: 1364 Budapest, 4. Pf. 54.

Központi telefonszáma: +36-1-484-9100

Elektronikus levélcíme: szamvevoszek@asz.hu

Honlap: www.asz.hu

 

Irányító megyei kórház

Országos Onkológia Intézet


Székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.


Központi telefonszáma: +36-1-224-8600


Elektronikus levélcíme: onkologia@onkol.hu


Honlap: https://onkol.hu/

 

 

Vezetőink

Dr. Urbán László PhD.

főigazgató főorvos

 

Dr. Albert István

orvos igazgató

 

Lukács Károlyné

mb. ápolási igazgató

 

Látkóczki Margit

koordinatív gazdasági igazgatóhelyettes

 

Dr. Bajtai Sándor

osztályvezető főorvos

 

Dr. Bene József

osztályvezető főorvos

 

Dr. Erdei Antal

osztályvezető főorvos

 

Dr. Horváth Magdolna

osztályvezető főorvos

 

Dr. Pesti Anna

osztályvezető főorvos

 

Dr. Csonka Péter

főgyógyszerész

 

Safranka Anita

pénzgazdálkodási koordinatív munkatárs

 

Farkas Zoltán

gazdasági koordinatív munkatárs

 

Csécsei Pál

műszaki koordinatív munkatárs

 

Ollé László

élelmezési koordinatív munkatárs

 

 

 

 

Veszélyes árú biztonsági tanácsadó

Vargáné Kárpáti Ildikó

 

engedélyszám: K-02039UN/1399/20.

25/2014(IV.30) NFM rendelet alapján

ilkorpati@freemail.hu

Kapcsolat