Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben - TÁMOP 6. 2. 2. A-11

A projektben a Mátrai Gyógyintézet két fõ szakorvos, négy fõ szakdolgozó továbbképzését és egy fõ szakorvos jelölt képzését kívánta ösztöndíj támogatással segíteni. Összesen 299 fõ továbbképzését, a I/4. célterülethez kapcsolódó menedzsment típusú képzés keretén belül. A projekt indulásakor 2012. szeptember 1-én az összköltségek 105.366.800 Forinttal indítottuk. A projekt megvalósításának elsõdleges idõpontja 2014. november 30., ami közben 2015. március 31-re módosult.


A Mátrai Gyógyintézet Magyarország egyetlen magaslati (szubalpin) klímával rendelkezõ éghajlatú
gyógyintézete, amely az elmúlt évtizedekben gyógyászati szakterületen országos és regionális ellátást nyújtott. A helyi gyógytényezõk speciális hatásai mellett a betegek gyógyítását és rehabilitációját az orvosi tudás, szakismeret és ezek megszerzését biztosító tanulmányok segítik. Ezért elengedhetetlen, hogy folyamatos orvos-szakmai és szakterületi bõvítések és tudásszerzés megvalósítása.


Az egészségügyi szakmai program keretében a Mátrai Gyógyintézet tevékenysége folyamatosan bõvül és
szélesedik a profilja. Jelenleg 385 ágyon folyik gyógyító tevékenység. Ahhoz, hogy a szakmai elvárásoknak
maradéktalanul eleget tegyünk, szükséges a humánerõforrás szakmai ismereteinek bõvítése, továbbképzése.


A projekt céljai között szerepelt, hogy az intézményen belül rendelkezésre álljon az a speciális szaktudás
továbbá fejlesszük azokat a kompetenciákat, melyre építve segíthetjük az intézmény rövid-, illetve hosszú távú fejlesztési terveit és céljait. A pályázat eredményeképpen a munkatársaink olyan szaktudásra tettek szert, melyet azonnal és a késõbbiekben is az intézményünk javára tudunk fordítani, így tovább javul, fejlõdik a Mátrai Gyógyintézet által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala. Emellett a projekt új tudáshoz, szakképesítéshez segíti a pályázatban résztvevõ szakdolgozókat, így a szakképzések hozzájárulnak a dolgozók szakmai fejlõdéséhez, feladataik színesítéséhez, bõvítéséhez.


A menedzsment típusú képzéseink maradéktalanul megvalósultak. A képzés során a dolgozók
készségfejlesztése, stressz- és konfliktuskezelését javítottuk. A csoportok a tervezett ütemezés szerint a képzés anyagát elsajátították és sikeres vizsgákat tettek.


Az egészségügyben jelentkezõ magas fluktuáció, szakember hiány az intézményünk mindennapjaiban is
markánsan jelentkezik. A pályázat segítségével célunk volt, hogy olyan képzéseket indítsunk illetve olyan
szakképzésekre iskolázzuk be intézményünk dolgozót, mely segíti az intézmény és az egyén fejlõdését.
A Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben elnevezésû pályázatunk kiírásainak megfelelõen egy fõ
onkológiai és egy fõ légzõszervi szakápolói végzettséget szerzett. Két fõ intervenciós szakasszisztens képzését terveztük, azonban a képzés nem indult a pályázati idõszakban, ezért 2 fõ légzõszervi szakápoló képzésérõl gondoskodtunk, a képzésen részt vettek és sikeres vizsgát tettek.


A projekt során sajnos sikertelen volt a szakorvosi képzés, hisz a pályázatba bevonni kívánt két szakorvos közül az egyik tartós betegség miatt kiesett a képzésbõl, a másik szakorvos jelölt pedig szülési szabadság miatt szüneteltette a képzését.
A pályázat során terveztük 1 fõ tüdõgyógyász szakorvos jelölt (rezidens ösztöndíjas) képzése támogatását is, azonban a szakorvos jelölt tanulmányait külföldön végezte és a képzés megkezdéséhez szükséges
diplomahonosítási eljárás elhúzódott, ezért a pályázatba idõ tényezõk miatt nem vonhattuk be.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt időtartama: 2012. szeptember 01 - 2015. március 31.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Mátrai Gyógyintézet

3233. Mátraháza, Külterület

Telefon: 37/574-505

Fax: 37/374-091

E-mail: igazgatas @ magy.eu

Web: www.magy.eu

 

 

 

Kapcsolat